zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe - aktualne na dzień

Zapytania ofertowe - zakończone

Data publikacji: 27/12/2017 Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryteriami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 02/11/2017 na dostawę bazy danych przedsiębiorców biorących aktywny udział w środowisku biznesowym i społecznym, zainteresowanych networkingiem, w różnych lokalizacjach w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 okazała się oferta firmy Kociołek Sp. z o.o. Data publikacji: 21/11/2017 Termin ważności: 22/12/2017 do godziny 16:00 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2017 na dostawę bazy danych przedsiębiorców biorących aktywny udział w środowisku biznesowym i społecznym, zainteresowanych networkingiem, w różnych lokalizacjach. Dotyczy projektu pt.: „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów”. Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Pobierz zapytanie ofertowe Pobierz formularz ofertowy Data publikacji: 27/12/2017 Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryteriami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 01/11/2017 na dostawę systemu informatycznego, za pośrednictwem, którego będzie świadczona usługa elektroniczna wspierająca networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 okazała się oferta firmy Recust Sp. z o.o. Data publikacji: 21/11/2017 Termin ważności: 22/12/2017 do godziny 16:00 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/11/2017 na dostawę systemu informatycznego, za pośrednictwem, którego będzie świadczona usługa elektroniczna wspierająca networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów. Dotyczy projektu pt.: „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów” Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Pobierz zapytanie ofertowe Pobierz formularz ofertowy Data publikacji: 17/02/2017 Dotyczy projektu pt.: „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów” Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Pobierz zapytanie ofertowe Pobierz formularz ofertowy Data publikacji: 17/02/2017 Dotyczy projektu pt.: „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów” Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Pobierz zapytanie ofertowe Pobierz formularz ofertowy Data publikacji: 17/02/2017 Dotyczy projektu pt.: „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów” Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Pobierz zapytanie ofertowe Pobierz formularz ofertowy