zapytania ofertowe

Zapytania ofertowe - aktualne na dzień

Zapytania ofertowe - zakończone

Data publikacji: 27/12/2017

Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryteriami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 02/11/2017 na dostawę bazy danych przedsiębiorców biorących aktywny udział w środowisku biznesowym i społecznym, zainteresowanych networkingiem, w różnych lokalizacjach w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 okazała się oferta firmy Kociołek Sp. z o.o.

Data publikacji: 21/11/2017

Termin ważności: 22/12/2017 do godziny 16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/11/2017 na dostawę bazy danych przedsiębiorców biorących aktywny udział w środowisku biznesowym i społecznym, zainteresowanych networkingiem,
w różnych lokalizacjach.

Dotyczy projektu pt.: „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów”.

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz formularz ofertowy
Data publikacji: 27/12/2017

Najkorzystniejszą ofertą zgodnie z kryteriami zawartymi w ZAPYTANIU OFERTOWYM NR 01/11/2017 na dostawę systemu informatycznego, za pośrednictwem, którego będzie świadczona usługa elektroniczna wspierająca networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 okazała się oferta firmy Recust Sp. z o.o.

Data publikacji: 21/11/2017

Termin ważności: 22/12/2017 do godziny 16:00

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/11/2017 na dostawę systemu informatycznego, za pośrednictwem, którego będzie świadczona usługa elektroniczna wspierająca networking biznesowy,
w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów.

Dotyczy projektu pt.: „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów”

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz formularz ofertowy
Data publikacji: 17/02/2017

Dotyczy projektu pt.: „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów”

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz formularz ofertowy
Data publikacji: 17/02/2017

Dotyczy projektu pt.: „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów”

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz formularz ofertowy
Data publikacji: 17/02/2017

Dotyczy projektu pt.: „Wprowadzenie do oferty i na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów”

Projekt współfinansowany ze środków UE w ramach działania 3.2 "Innowacje w MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz formularz ofertowy