Projekty

Platforma wspierająca networking biznesowy

Obecnie realizujemy projektu polegający na stworzeniu systemu informatycznego, który posłuży do świadczenia usługi elektronicznej (e-usługi) wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów, a także jej administrowanie oraz sprzedaż abonamentów. Usługa elektroniczna będzie świadczona za pomocą systemu informatycznego składającego się z aplikacji webowej i aplikacji mobilnych. W unikatowy sposób umożliwi powiązanie networkingu z rozwijaniem własnego biznesu i generowaniem przychodów w firmie dzięki otrzymywanym rekomendacjom. E-usługa będzie świadczona zarówno w Polsce jak i USA. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów. Zgodnie z opinią o innowacyjności usługa elektroniczna będzie stanowiła innowację nieznaną i niestosowaną dotychczas.
E-usługa stanowić będzie produkt zasadniczo różniący się od produktów już istniejących na rynku. W unikatowy sposób umożliwi powiązanie networkingu z rozwijaniem własnego biznesu i generowaniem przychodów w firmie dzięki otrzymywanym rekomendacjom. Grupą docelową są MŚP bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, którzy mają potrzebę zdobywania nowych i utrzymania obecnych klientów poprzez budowanie relacji biznesowych i rekomendacje oraz korzystają z rozwiązań w chmurze. Korzystanie z e-usługi umożliwi rozwój biznesu poprzez wykorzystanie networkingu pobudzającego współpracę w zakresie poleceń biznesowych, umawiania spotkań biznesowych i udostępnianie własnej i korzystanie z infrastruktury innych podmiotów po atrakcyjnych cenach.