• Szkolenia

  • HR

  • Innowacyjne technologie

HR

Search and selection
Pozyskujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę dla naszych Klientów.

Szkolenia i rozwój

Wysokie kompetencje
Współpracujemy z grupą wysokiej klasy specjalistów.

Innowacje IT

Nowatorskie rozwiązania
Realizujemy projekty wykorzystując najnowszą technologię.

Efektywność biznesowa

Optymalizacja kosztów
Nasze projekty są ukierunkowane na obniżenie kosztów lub zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa.

Realizacja innowacyjnych projektów rozwojowych kluczem do wspólnego sukcesu

Platforma wspierająca networking biznesowy

Obecnie realizujemy projektu polegający na stworzeniu systemu informatycznego, który posłuży do świadczenia usługi elektronicznej (e-usługi) wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów, a także jej administrowanie oraz sprzedaż abonamentów. Usługa elektroniczna będzie świadczona za pomocą systemu informatycznego składającego się z aplikacji webowej i aplikacji mobilnych. W unikatowy sposób umożliwi powiązanie networkingu z rozwijaniem własnego biznesu i generowaniem przychodów w firmie dzięki otrzymywanym rekomendacjom. E-usługa będzie świadczona zarówno w Polsce jak i USA. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacji produktowej w postaci usługi elektronicznej wspierającej networking biznesowy, w szczególności rekomendacje, umawianie spotkań i wspólne wykorzystywanie zasobów. Zgodnie z opinią o innowacyjności usługa elektroniczna będzie stanowiła innowację nieznaną i niestosowaną dotychczas.
E-usługa stanowić będzie produkt zasadniczo różniący się od produktów już istniejących na rynku. W unikatowy sposób umożliwi powiązanie networkingu z rozwijaniem własnego biznesu i generowaniem przychodów w firmie dzięki otrzymywanym rekomendacjom. Grupą docelową są MŚP bez względu na rodzaj prowadzonej działalności, którzy mają potrzebę zdobywania nowych i utrzymania obecnych klientów poprzez budowanie relacji biznesowych i rekomendacje oraz korzystają z rozwiązań w chmurze. Korzystanie z e-usługi umożliwi rozwój biznesu poprzez wykorzystanie networkingu pobudzającego współpracę w zakresie poleceń biznesowych, umawiania spotkań biznesowych i udostępnianie własnej i korzystanie z infrastruktury innych podmiotów po atrakcyjnych cenach.