• Szkolenia dla branży medycznej

  • Badania obserwacyjne i kliniczne

  • Technologie inżynierii medycznej

HR dla medycyny

Search and selection
Pozyskujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę dla naszych Klientów.

Szkolenia i rozwój

Wysokie kompetencje
Współpracujemy z grupą wysokiej klasy specjalistów w branży medycznej,

Innowacje IT w medycynie

Nowatorskie rozwiązania
Realizujemy projekty telemedyczne wykorzystując najnowszą technologię.

Efektywność biznesowa

Optymalizacja kosztów
Nasze projekty są ukierunkowane na obniżenie kosztów lub zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i skuteczności terapii pacjentów.

Realizacja innowacyjnych projektów rozwojowych kluczem do wspólnego sukcesu

Platforma do telerehabilitacji

Pracujemy nad innowacyjną, kompleksową platformą do rehabilitacji, wykorzystującą opaskę zaopatrzoną w czujniki elektromiograficzne (EMG), dzięki której możliwa będzie samodzielna rehabilitacja w domu.

Pacjenci otrzymają narządzie, dzięki któremu będą mogli, bez konieczności uciążliwych dojazdów do rehabilitanta, zaoszczędzając czas i pieniądze, wykonywać zadane ćwiczenia w domu, a system zaopiniuje poprawność wykonywanych ruchów.

Wiele różnorodnych funkcjonalności platformy pozwoli nie tylko na „nauczenie” jej gestów zadanych określonemu pacjentowi, a następnie jego instruowanie co do poprawności wykonywanych ćwiczeń, ale również na zapisanie historii ćwiczeń i statystyk, które następnie będą mogły zostać odczytane i sprawdzone przez lekarza prowadzącego, co umożliwi precyzyjny monitoring pacjentów.

Ponadto pacjent wykonujący ćwiczenia w domu otrzyma natychmiastową informację zwrotną, co w znaczący sposób podnosi chęć do dalszego wykonywania ćwiczeń i jego mobilizację.

Idea platformy jest w związku z tym ewolucją długotrwałej rehabilitacji, wymagającej częstych wizyt u rehabilitanta, w kierunku rozwiązania na miarę XXI wieku, opartego na systemie informatycznym i niewielkiej opasce zaopatrzonej w czujniki EMG.

Trainig Builder

Training Builder

Platforma on-line pozwalająca na integrację wszystkich procesów umożliwiających diagnozę, projektowanie, przygotowanie, wdrożenie oraz ocenę projektów rozwojowych realizowanych w przedsiębiorstwach w sposób efektywny biznesowo - taki, który pozwoli szacować m.in. ROI z inwestycji w kapitał ludzki.

Platforma Training builder dostarczy Ci narzędzia do usprawniania sposobu realizacji każdego rodzaju projektu szkoleniowego. Dzięki narzędziom możesz opracować własny proces szkoleniowy lub firmowy standard realizacji szkoleń oraz system kontroli i raportowania

Zarządzaj projektami szkoleniowo – rozwojowymi w sposób gwarantujący efektywność biznesową.

Załóż konto w  serwisie www.trainingbuilder.pl